Westvoorne

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE WESTVOORNE

Thema 1: cultuurverandering

Thema 2: integraliteit en samenhang

Thema 3: planvormingsproces


De Omgevingsvisie Westvoorne 2030 wordt geen vastomlijnd eindplan voor de toekomst, maar geeft de gewenste ontwikkelstrategie aan door middel van een ruimtelijk/landschappelijk raamwerk waarbinnen ontwikkelingen onder voorwaarden een plek kunnen krijgen. Met de omgevingsvisie wil Westvoorne een meer faciliterende en aanjagende/enthousiasmerende rol innemen. De visie wordt een sterk beeldend document gericht op de gebruiker: de visie moet (particuliere) initiatiefnemers verleiden te komen met initiatieven en investeringen die bijdragen aan de gewenste ontwikkelingsrichting. In de visie geeft de gemeente daarvoor landschappelijke bouwstenen die initiatiefnemers daarbij moeten helpen. Zo kan iedereen bijdragen aan de toekomstdroom die de gemeente heeft (voor haar buitengebied).


Projectleider: Henk Jan Solle