Tussenreflectie pilots | 10 juni 2015

Voor de Nederlands-Vlaamse Plandag 2015 hebben Geiske Bouma en Marty van de Klundert een artikel geschreven getiteld: ‘Maakt de Omgevingsvisie beloften waar? – reflecties uit de praktijk of de Omgevingswet ons helpt verder ruimte te maken’.

Klik HIER voor het downloaden van het artikel.