Terschelling

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE TERSCHELLING

Thema 1: planvormingsproces

Thema 2: participatie

Thema 3: integraliteit en samenhang


In het coalitieakkoord 2014 – 2018 wordt een nieuwe “ontwikkelvisie” aangekondigd. Het gaat om een nieuw integraal kader, waarin een duurzame ontwikkeling van het eiland centraal staat. Deze ontwikkelvisie kent een aantal cruciale keuzes op uiteenlopende terreinen en beleidsvelden, allen met ruimtelijke consequenties. De verschillende actoren zullen nadrukkelijk bij de ontwikkeling worden betrokken. De visie richt zich op de vraag hoe de verschillende ambities – met name de vooral op toerisme gebaseerde economie, het streven naar energieneutraliteit en zelfvoorziening, het behoud van de bijzondere natuur en de leefbaarheid – ruimtelijk optimaal te integreren zijn.


Projectleider: Joost Hellevoort