water

“Van onderop is een vreselijke term als je mensen echt inbreng wil geven” | Sjef Langeveld

In het Markdal, vlakbij de Belgische grens in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam, trekt de Vereniging Markdal Duurzaam & Vitaal de pilot. De vereniging van bewoners, agrariërs, ondernemers en belangenorganisaties werkt in een ‘onorthodoxe’ samenwerking met gebiedspartijen en in afstemming met de bestuurlijk verantwoordelijken aan een brede, integrale omgevingsvisie voor het gehele Markdal. ‘Voor ons is […]