Regio Westfriesland

OMGEVINGSVISIE WESTFRIESLAND

gemeenten Koggenland, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Drechterland, Opmeer en Stede Broec

Thema 1: planvormingsproces

Thema 2: participatie

Thema 3: –


De regio Westwestfriesland (gemeenten: Koggenland, Medemblik, Enkhuizen, Hoorn, Drechterland, Opmeer en Stede Broec) is van plan om een omgevingsvisie te creëren. Het gaat hierbij om een regionale, intergemeentelijke visie. De samenwerking tussen de gemeentes komt voort uit het ‘Pact van Westfriesland’, het document waarin een gezamenlijke ambitie is vastgesteld om de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. Daarbij is het doel gesteld om West-Friesland binnen vijf jaar tot de top 10 van meest aantrekkelijk regio’s te laten behoren. Juist om dit doel te kunnen behalen is het van belang dat er een gezamenlijke omgevingsvisie wordt opgesteld.

De regio wil met de visie bereiken dat de samenwerking tussen de gemeentes wordt versterkt. Dit is essentieel om de doelen uit de visie te kunnen bereiken aangezien er zonder regionale samenwerking geen regionale visie nodig is. Daarnaast wil de regio dat de visie tot stand komt de door een hoge mate van maatschappelijke participatie. Het is namelijk van groot belang dat de Westfriese samenleving wordt betrokken bij vorming van de visie zodat overheid en maatschappij worden gekoppeld.

Het hoofddoel van de visie is daarom om deze twee ambities te combineren om zowel de samenleving als de gemeentes binnen de regio te verbinden.


Projectleider: Mandy Postma