Pilot Voorst

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE VOORST

Thema 1: cultuurverandering

Thema 2: planvormingsproces

Thema 3: actueel: ‘energieneutraliteit’


De gemeente Voorst start met het maken van een nieuwe omgevingsvisie voor haar gemeentelijk grondgebied. In deze visie worden de omgevingswaarden van de gemeente (opnieuw) vastgelegd. De identiteit van de gemeente zetten we op een heldere wijze neer. De visie komt op een vernieuwende wijze tot stand, in lijn met de ontwikkeling van de veranderende overheid en in de dynamische context van de Regio Stedendriehoek. De visie wordt geen dik document, maar vertrekpunt voor een dynamisch proces. We maken een agenda met inhoudelijke thema’s en/of concrete projecten met maatschappelijke en particuliere partijen, die initiatief en verantwoordelijkheden nemen. Eén van de uit te werken actuele thema’s is ‘Energietransitie’, temeer aangezien de Regio Stedendriehoek voor dit thema onlangs geselecteerd is voor de E.O. Weijers-prijsvraag.


Startsessie08

Projectleider: Leonie Beltman-Rompelman | Gemeente Voorst

Pilotcoach: Joline Santen  | KuiperCompagnons

Expert I: Johan Galjaard  | SVP

Expert II: Rutger Schonis  | Rho


Eerste werksessie | 20 november 2014

Procesmatig moet de gemeenteraad op vaste momenten bijgepraat en geïnformeerd worden. Naast interne betrokkenheid is het ook van belang dat het ontwerp van de Omgevingsvisie wordt vrijgegeven zodat er sprake kan zijn van inspraak. Ook is de gedachte dat er een ‘Denktank’ wordt opgesteld waarbij burgers daadwerkelijk worden meegenomen in het proces rondom de Omgevingsvisie.


Masterclass | 5 maart 2015

Tijdens de intervisie is met name het idee van een ‘Denktank Omgevingsvisie’ verder inhoud gegeven:

 • bepaal de formele/informele rol van een danktank i.r.t. gemeenteraad;
 • schets de stappen en benoem (expliciet) de rol van de gemeenteraad:
  • bepalen financieel kader
  • schetsen proces
  • vaststellen visie
  • uitnodigen voor bijeenkomsten
 • feiten creëren: wanneer heb je als gemeenteraad ruimte om betrokken te zijn;
 • verbindingsmomenten: politiek en maatschappij, ook debat doen met de gemeenteraad; luisteren én er over praten. NB: buiten en binnen niet loskoppelen!
 • van visie naar programmatische aanpak én koppelen aan begrotingscyclus;
 • zorg dat de gemeenteraad een “kennisbasis” heeft en steek daar energie in (leren over realiteit). Voorbeeld: sessie ’trends en ontwikkelingen’
 • straalt de denktank kennis uit? wat is het doel van de denktank!?
  • opgaven ophalen
  • advies geven aan de Raad
  • brede kijkers
 • inhoud/deelname denktank per fase verschillend;
 • zorg dat verschillende “perspectieven” in je denktank vertegenwoordigd zijn;
 • op basis van visie/kaders de uitnodiging uit doen voor initiatieven;
 • sessie houden met experts i.r.t. kennisbasis en betrek ook mensen van buiten. Voorbeeld: demografisch, maatschappelijk ondernemen, woco en maak lokale verbindingen via ambtelijk apparaat;
 • gemeenteraad betrekken bij invulling denktank onder andere over:
  • perspectieven
  • namen