Pilot Oirschot

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE OIRSCHOT

Thema 1: cultuurverandering

Thema 2: participatie

Thema 3: actueel: ‘woonzorglandschap’


De gemeente Oirschot is doordrongen van het besef dat zowel gemeente als samenleving een nieuwe koers moeten ingaan: er moet niet alsmaar gehandeld worden volgens het (oude) voorkeursgedrag, maar er moet naar elkaar geluisterd worden, in goede samenspraak moeten keuzes gemaakt worden en partijen moeten ook los durven laten. Dit besef is reeds benoemd in de Agenda van Oirschot (digitaal en integraal overdrachtsdocument (maart 2014).

Om de juiste keuzes te maken is het nodig dat ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in goede relatie met elkaar worden bezien. Dat is de grootste uitdaging voor de Omgevingsvisie, waarin proces, organisatie en inhoud samenkomen. De gemeente streeft naar één document gericht op de fysiek maatschappelijke beleidsterreinen, waarin al het sectorbeleid opgaat. Het Omgevingsvisieproces, de organisatie daaromtrent en de Omgevingsvisie zelf, moet:

– de gemeente in staat stellen om daadwerkelijk vanuit een integraal perspectief te sturen op sectorale uitwerkingsvragen, op gebiedsgerichte uitvoeringsactiviteiten en daarmee ook op de (financiële) effecten;

– en tevens de zelfredzaamheid van de samenleving ondersteunen en verhogen.


Startsessie05

Projectleider: Martijn Groenestein | Gemeente Oirschot

Pilotcoach: Guy Kersten | BRO

Expert I: Dirk van der Rijdt  | KuiperCompagnons

Expert II: Karen van Vliet  | BGSV


Eerste werksessie moet nog plaatsvinden.