Pilot Meerssen

OMGEVINGSVISIE MEERSSEN

Thema 1: digitalisering

Thema 2: cultuurverandering

Thema 3: participatie


De gemeente Meerssen bestaat uit een vijftal kernen en meerdere buurtschappen. Meerssen is vanwege haar ligging een aantrekkelijke vestigingsplaats met een landelijk karakter waarin het prettig wonen en werken is. Met de Omgevingsvisie willen wij een samenhangende en overzichtelijke lange termijn visie opstellen, waarin de randvoorwaarden van de te varen koers van het gemeentebestuur voor de instandhouding en verdere duurzame ontwikkeling van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies voor de komende jaren wordt aangegeven. Dit willen wij doen door het samenbrengen en verbinden van beleid met betrekking tot alle relevante aspecten die met de ruimtelijke omgeving te maken hebben. Daarnaast zal deze omgevingsvisie als basis dienen voor het nog op te stellen omgevingsplan, waarvoor de gemeente Meerssen zich heeft aangemeld bij de 9e tranche van de crisis- en herstelwet.


Startsessie04

Projectleider: Renée Kuppers  | Gemeente Meerssen

Pilotcoach: Rudolph Klarenaar  | Tonnaer

Expert I: Fokke Jan Plantinga  | Rho

Expert II: Judith de Koster  | BGSV


Eerste werksessie | 9 december 2014

Bij de eerste sessie van de gemeente Meerssen was het leerdoel ‘participatie’. Conclusie was, dat er nog meer kennis vergaard moet worden over de insteek en het effect van burgeravonden. Met name ook de timing rondom het proces is in dit stadium cruciaal en daarom erg belangrijk. Klankbordgroepen zouden gebruikt kunnen worden om het proces rondom de Omgevingsvisie verder te brengen.


Masterclass | 5 maart 2015 

In de intervisie is doorgedacht over verschillende manieren van participatie. Sleutelvraag hier was: hoe doorbreek je dat “de usual suspects” (zoals 50+ers) komen opdagen en bereik je juist ook de generatie van de toekomst (25-45)? Suggesties die werden gedaan:

  • het benutten van de ‘Jeugdraad’;
  • via de jongeren/kinderen ook de ouders betrekken;
  • laat diverse doelgroepen ook onderwerpen agenderen en geeft daar ruimte voor;
  • wellicht dat verschillende doelgroepen ook om andere “stramienen” vragen;
  • kies aantrekkelijke locaties, of een locatie die een goed voorbeeld is waarover de Omgevingsvisie gaat.

Ook werd de vraag gesteld in welke fase het zinvol is om veel energie in participatie te steken; in de visiefase of uitvoeringsfase? Gedeelde opinie hierover is in ieder geval dat hoe sneller resultaten te zien zijn, hoe groter de kans is dat mensen aangehaakt blijven!