Opinie

Rondom het traject van de Pilots omgevingsvisie zijn deelnemers uitgenodigd om gedachten en inzichten over de omgevingsvisie in het algemeen en de pilots in het bijzonder te maken en te delen. Doel hiervan is, om ook meer beschouwende reflecties een plaats te geven in het debat over de nieuwe planfiguur, bij voorkeur aan de hand van de belangrijkste thema’s (cultuurverandering, digitalisering, gerichtheid, integraliteit en samenhang, participatie en planvormingsproces).

Aanmelden voor het schrijven van een artikel van circa 600 woorden over een van de thema’s en/of de voortgang van proces van een van de pilots kan via een berichtje aan de kennismakelaar. Graag daarin vermelden op welk thema het artikel betrekking heeft en wie de auteur is. Indien het artikel past in het concept wordt het geplaatst op de subsite.