Nieuws

2016-01-25

Op 25 januari 2016 heeft minister Schultz van Haegen de eindrapportage Pilots omgevingsvisie ter kennisname toegezonden aan de 1e en 2e kamer. De minister onderschrijft daarin de behoefte aan meer ‘best practices’, kennisoverdracht en -uitwisseling en ziet dat de roep om een vervolg op het pilottraject duidelijk is.

Momenteel worden gesprekken gevoerd om een vervolg te geven aan het praktijktraject rond omgevingsvisies. En in het kader van de implementatie van de Omgevingswet zullen de komende jaren in het teken staan van leren van de pioniers en al lerende doen. De minister stelt dat de eindrapportage daar een aanzet toe geeft, zoals in het voorwoord staat: “De pilots geven vertrouwen, de wil is er.”

Meer weten? Klik hier voor de kamerstukken rondom de Pilots omgevingsvisie.

Direct naar de download van de eindrapportage, klik hier.


2016-01-04

Op 4 januari 2016 is het eindrapport Pilots omgevingsvisie opgeleverd. Het verhaalt over de manier waarop pioniers aan het werk zijn met de omgevingsvisie en trekt lessen uit die praktijk. Ondanks de ‘kinderziektes’ die we aan de orde stellen lijkt de omgevingsvisie een veelbelovend planningsinstrument voor de fysieke leefomgeving waarmee we weer kunnen gaan werken aan wat komt!

Tijdens het congres ‘Houd het eenvoudig, maak het beter!’ op 23 maart 2016 in de Chocoladefabriek in Zaandam gaan we met één van de pioniers hierover in gesprek. Met Marc Rosier – wethouder van de gemeente Zoetermeer – gaan we in dialoog over de omslag van een planbare groeikern naar productieve participatie door energie uit de samenleving. Welke spelregels liggen daaraan ten grondslag? Wat is de rol van de gemeenteraad? En, hoe helpt een omgevingsvisie daarbij? Een spannend gesprek met praktische tips en bruikbare conclusies.