Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede

OMGEVINGSVISIE KROMME RIJNGEBIED

Thema 1: participatie

Thema 2: cultuurverandering

Thema 3: actueel: intergemeentelijke samenwerking


De gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik willen gezamenlijk een Omgevingsvisie opstellen voor hun buitengebied. Zij zien de urgentie voor een gezamenlijke, integrale visie op hun buitengebied vanwege vragen vanuit de samenleving over thema’s zoals schaalvergroting in de landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing, ruimte voor recreatie, bereikbaarheid van voorzieningen en leefbaarheid van de kernen. Via de pilot willen zij leren hoe intergemeentelijke samenwerking kan helpen om tot een door het gebied gedragen visie te komen. Ook willen zij leren hoe een open participatieproces hieraan kan bijdragen en welke cultuurverandering binnen de eigen organisaties nodig is voor een nieuwe manier van werken waarin de behoeften van de samenleving leidend zijn.


Projectleider: Thomas van Elteren