Hollands Kroon

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE HOLLANDS KROON

Thema 1: cultuurverandering

Thema 2: digitalisering

Thema 3: actueel: ambities uit het regionale actieprogramma uitvoeren


Hollands Kroon, een gebied waar wind, water en ruimte – naast de 22 unieke dorpskernen – een grote rol spelen. Waar agrarische bedrijvigheid, visserij en innovatie elkaar afwisselen, op steenworp afstand van werelderfgoed Waddenzee. Maar hoe willen we dat dit gebied er in de toekomst uitziet? Een vraag waar de gemeente Hollands Kroon de komende tijd mee aan de slag gaat in de vorm van een omgevingsvisie, ook wel toekomstvisie genoemd.

In de toekomstvisie worden niet alleen keuzes gemaakt over de kwaliteit en inrichting van onze leefomgeving. Ook over (nieuwe) locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen wordt nagedacht. Net zoals de bereikbaarheid van dit gebied en het opwekken van duurzame energie. De toekomstvisie kijkt naar morgen, maar geeft ook een doorkijk naar 2030.

Een toekomstvisie kan en wil de gemeente niet alleen maken. Daarom vragen wij inwoners, ondernemers en verenigingen/organisaties om mee te doen. We willen er echt een gezamenlijk product van maken!


Projectleider: Antoon Groot