Heerhugowaard

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE HEERHUGOWAARD,

FASE 1: BOULEVARD VAN LICHAAM & GEEST

Thema 1: cultuurverandering

Thema 2: integraliteit en samenhang

Thema 3: planvormingsproces


Heerhugowaard wil de toekomstige opgaven voor de stad op een wezenlijk andere manier gaan aanpakken. Niet meer denkend vanuit een plan of blauwdruk maar vanuit waarden. Iedere activiteit, project of plan moet alle ruimte krijgen (vraaggericht) mits de meerwaarde voor de stad is aangetoond. Meerwaarde voor de stad dient gevonden te worden in het economische, sociaal en ruimtelijk domein en bij voorkeur in een meervoudige waardecreatie door synergie in deze domeinen. De financieel-economische onderbouwing kan naast de gebiedsontwikkeling, zo ook gevonden worden in andere exploitaties van de stad.

Door concreet met een afgebakend gebied te beginnen – als opmaat naar een gemeentedekkende visie – willen wij een omslag in de besluitvorming bereiken. Niet meer denken vanuit het sectorale belang maar vanuit het gezamenlijke belang van de stad en/of de regio. Van normatief ordenend naar meer adaptief denken op basis van strategische richtlijnen (de omgevingswaarden), waardeketens (locatiesynergie en meervoudige waardecreatie) en houding (richtlijnen).


Projectleider: Patrick Rentinck