Foodvalley

OMGEVINGSVISIE / MENUKAART FOODVALLEY

gemeenten Nijkerk, Barneveld, Ede, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen

Thema 1: integraliteit en samenhang

Thema 2: planvormingsproces

Thema 3: actueel: integrale omgevingskwaliteit


Regio Foodvalley bestaat uit de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Ede, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Deze gemeenten, het waterschap Vallei& Veluwe en de provincie Utrecht en Gelderland willen in het gebied een integraal afwegingskader voor vergunningsaanvragen van ondernemingen in het buitengebied. Het idee is dat elke aanvraag die een wijziging van het bestemmingsplan vergt, gepaard moet gaan met een maatschappelijke tegenprestatie op gebieden van volksgezondheid, landschap, natuur, dierenwelzijn of innovatie. Gewenste tegenprestaties worden op een kaart van het gebied aangegeven. Zo wil de regio meer economische ontwikkeling in het buitengebied mogelijk maken en tegelijk de leefomgeving verbeteren. De bestuurlijke beslissingen worden in het komende halfjaar genomen en eind 2015 moeten het systeem worden geïmplementeerd.


Projectleider: Rene Hilhorst / Majorie van Beest