Alblasserdam

CENTRUMVISIE GEMEENTE ALBLASSERDAM

Thema 1: cultuurverandering

Thema 2: integraliteit en samenhang

Thema 3: actueel: toerisme


In Alblasserdam wordt een nieuwe centrumvisie gemaakt met als doel de levendigheid te vergroten en elf ontwikkellocaties vanuit één optiek te begeleiden. Het bestuur wenst de visie op te stellen met zoveel mogelijk partijen. Het document wordt een integrale visie op de verschillende domeinen zoals sociaal, fysiek, economisch en cultuur. Duidelijk is dat de verschillende programmatische schakels (horecacluster, winkelcluster, boodschappenclusters, dienstenclusters, een Raadhuisplein in onbruik) beter verbonden moeten worden.

We kiezen voor een nieuwe aanpak. Niet alleen de integratie van bovengenoemde domeinen is hierin leidend. We vernieuwen ook doordat we de huidige dynamiek van de ontwikkellocaties gebruiken en initiatiefnemers niet frustreren door het centrum tijdens de visievorming ‘op slot’ te zetten. Daarnaast benaderen we burgers, vastgoedeigenaren en andere partijen om mee te denken in de visie, ook via nieuwe media; we houden ze niet alleen een eindproduct voor. Als laatste organiseren we de visie in de eigen organisatie ‘in de lijn’ en niet in een aparte projectorganisatie, zodoende gebruiken we de lopende dossiers en elke medewerker als ogen en oren voor wat er moet gaan gebeuren in het centrum.


Projectleider: Annelies Bleeker