Agenda

De gezamenlijke bijeenkomsten (voor begin 2015) zijn gepland op onderstaande data. Zodra het gedetailleerde programma van de diverse bijeenkomsten is bekend is, wordt het hieronder gepubliceerd.

 

29 januari 2015

10.00 – 13.00 uur

Evaluatiebijeenkomst Pilots Omgevingsvisie

(opdrachtgevers, pilotcoaches, programmamanager en kennismakelaar)

Hierin worden de voorlopige resultaten van de eerste ronde pilotsessies besproken op basis van de ingeleverde evaluatieformulieren en aan de hand van de ervaringen van deelnemers.

locatie:

AMERSFOORT

5 maart 2015

9.30 – 17.00 uur

1e Masterclass Pilots

(opdrachtgevers, pilothouders, pilotcoaches, experts, programmamanager en kennismakelaar)

 

Plenair deel (van 9.30 – 12.00)

Parallelsessies (13.00 – 17.00)

locatie: 

AMERSFOORT

 

 8 april 2015

9.30 – 17.00 uur

1e Masterclass 2e Ring

(opdrachtgevers, pilothouders, deelnemers 2e ring, programmamanager en kennismakelaar)

 

Plenair deel (9.30 – 12.00)

Parallelsessies (13.00 – 17.00)

locatie: 

AMERSFOORT

 

 Juni 2015 Landelijke bijeenkomst Omgevingsvisie

(opdrachtgevers, pilothouders, pilotcoaches, deelnemers 2e ring, experts, programmamanager en kennismakelaar)

 Najaar 2015 2e Masterclass 2e Ring