Achtergronden

Het traject Pilots omgevingsvisie is per medio mei 2014 gestart. Tijdens verschillende landelijke bijeenkomsten over de Omgevingswet is er destijds door leden van het BNSP-consortium informatie opgehaald welke kwesties er leven rondom de omgevingsvisie en waar de focus van de pilot-opgaven dient te liggen. Parallel daaraan is een periode van werving en selectie van voorbeeldprojecten uitgevoerd. Meer informatie daarover is terug te vinden in de informatieflyer.

Per 1 oktober 2014 is de aanmelding van aspirant pilots gesloten en is er een selectie gemaakt van negen pilots. Deze pilots zijn tijdens de startbijeenkomst op 14 oktober tijdens de ‘Meet & Greet’ gekoppeld aan pilotcoaches en experts vanuit de deelnemende bureaus, die het ontwerpproces van de pilots hebben begeleid.

Wegens de ruime belangstelling van indieningen is destijds besloten om ook de – in eerste instantie – niet geselecteerde indieners te blijven betrekken bij verschillende kennisactiviteiten. Hiervoor is een parallel kennis- en leertraject opgezet, waarin organisaties die zich eerder hebben aangemeld konden deelnemen aan masterclasses en het netwerk van pilothouders, coaches en experts van het pilottraject. Meer informatie over de uitnodiging voor de ‘2e ring’ is terug te vinden in de flyer ‘Uitnodiging 2e Ring’.


Pilots Omgevingsvisie | Informatieflyer

Pilots Omgevingsvisie | presentatie Startbijeenkomst 14 oktober 2014

Pilots Omgevingsvisie | Uitnodiging 2e ring