Eindrapport Pilots omgevingsvisie openbaar | Marty van de Klundert

Met de aanbieding aan de 1e en 2e kamer is de eindrapportage pilots omgevingsvisie vanaf 25 januari 2016 openbaar. Het rapport bestaat uit twee delen, waarin wordt ingegaan op het kennis-en leertraject rondom de omgevingsvisie zoals dat sinds 2014 loopt. Het eerste deel bevat de conclusies en aanbevelingen. Deel twee gaat in op de achtergronden van het traject.